CV-ketel bijvullen

Op tijd uw cv-ketel bijvullen voorkomt storingen aan uw verwarmingsinstallatie. Wilt u zelf uw cv-ketel bijvullen? Dan kunt u onderstaand stappenplan gebruiken. Zelf uw verwarmingsketel bijvullen is niet ingewikkeld. Kijk eerst op de manometer (drukmeter) van de ketel. Bij sommige moderne ketels kunt u de druk aflezen op het digitale display. Is de druk lager dan 1 bar? Dan moet u uw cv-ketel bijvullen.

storing cv-ketel? zelf uw cv-ketel bijvullen

Stappenplan cv-ketel bijvullen

Stap 1: CV-ketel laten afkoelen
Zet uw kamerthermostaat op de laagste stand. Laat de ketel ongeveer een half uur afkoelen voordat u gaat bijvullen. U gaat de ketel bijvullen met koud water, en als koud water in een te hete ketel stroomt, kan de binnenkant barsten.
Stap 2: ketel uitschakelen 
Heeft u een ketel met manometer? Haal dan de stekker uit het stopcontact. Ketels met een digitaal display schakelt u uit met de aan-uitknop.
Stap 3: vulslang op de kraan aansluiten 
Heeft u een digitaal display? Zet de display dan weer aan om de druk af te kunnen lezen. Bij een ketel met manometer laat u de stekker uit het stopcontact. Sluit de vulslang aan op de koudwaterkraan. 
Stap 4: vulslang vullen
Hou een emmer onder het uiteinde van de slang en open de kraan. Laat het water tot de rand van de slang komen voordat u hem op de cv-installatie aansluit. Zo zit er bijna geen lucht in de slang en kan er dus ook bijna geen lucht in de cv-installatie komen. Doe de waterkraan dicht.
Stap 5: vulslang op de vulkraan aansluiten 
Zoek dan uw vulkraan. De vulkraan zit meestal bij de ketel, radiator, in de keuken of badkamer. Draai de dop van de vulkraan zonder de vulkraan te openen. Sluit de vulslang goed vast aan op de vulkraan van de cv-installatie.
Stap 6: water bijvullen cv-ketel 
Nu gaat u uw verwarmingsketel bijvullen. Open de waterkraan en draai daarna pas de vulkraan van de cv-installatie open. Na een kwartslag is de vulkraan helemaal open. 
Stap 7: CV-ketel vullen en waterkraan weer sluiten
Sluit de vulkraan zodra de (mano) meter tussen 1,5 en 2 bar staat. Sluit de waterkraan, koppel de slang af en laat het water dat nog in de slang zit in een emmer lopen.
Stap 8: cv-ketel weer aanzetten 
Doe de stekker van de cv-ketel weer in het stopcontact als u een ketel met manometer heeft. Zet de kamerthermostaat weer op de gewenste stand.

bron: www.nuon.nl